Για να μετακινήσετε τα κομμάτια του πάζλ
χρησιμοποιήστε το ποντίκι απλά πατώντας
το αριστερό κλίκ πάνω από το κυβάκι του
πάζλ που θέλετε να μετακινήσετε.

  Οδηγίες παιχνιδιού